مقاله اثر اندازه تخم مرغ بر حرارت و انرژی انتقالی به جوجه ها

مقاله اثر اندازه تخم مرغ بر حرارت و انرژی انتقالی به جوجه ها
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 21

حجم فایل (به کیلوبایت) : 145

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

تأثیر اندازه تخم مرغ روی حرارت تولیدی و انتقال انرژی از تخم مرغ به جوجه ها

فهرست:
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
راه اندازی و اجرای آزمایش
تخم مرغهای نطفه دار و انکوباسیون
حرارت تولیدی Heat production
جدول 1- طبقه بندی نطفه داری واقعی و تلفات جنین
محاسبه تلفات جنینی، جوجه درآوری و جوجه های هچ شده
تقسیم و توزیع انرژی از زمان ترانسفر تا هچ
نتایج
درجه حرارت انکوباسیون و حرارت تولیدی
تصویر 1- درجه حرارت ماشین
تصویر 2- حرارت تولیدی هر عدد تخم
جدول 2
جدول 3
جدول 4- ارزش کالری(کیلوژول) در تخم مرغهای بزرگ و کوچک نطفه دار
بحث
حرارت تولیدی و درجه حرارت پوسته تخم مرغ
مقدار انرژی و تغییرات
منابع