مقاله ارزیابی ویژگیهای کیفی معماری سازمانی مبتنی بر Fuzzy AHP

مقاله ارزیابی ویژگیهای کیفی معماری سازمانی مبتنی بر Fuzzy AHP مقاله ارزیابی ویژگیهای کیفی معماری سازمانی مبتنی بر Fuzzy AHP

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 540 KB

تعداد صفحات : 20

بازدیدها : 299

برچسبها : معماری سازمانی Fuzzy AHP

مبلغ : 11000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله ارایه روشی جهت ارزیابی ویژگیهای کیفی معماری سازمانی مبتنی بر Fuzzy AHP - دارای فایل word و pdf

ارایه روشی جهت ارزیابی ویژگیهای کیفی معماری سازمانی مبتنی بر Fuzzy AHP

چکیده

معماری سازمانی، رویکردی برای شناخت، مهندسی و مدیریت کلیه عناﺻر سازمان و ارتباطات آنها است. با توجه به هزینه ی بسیار باﻻی پیاده سازی سناریوهای معماری سازمانی ﻻزم است قبل از انتخاب هر سناریو، مرحله ی ارزیابی مدلها و اطلاعات معماری از نظر میزان برآورده شدن مطلوبیتها و ویژگیهای کیفی سازمان توسط سناریوها انجام شود تا سناریوی بهینه انتخاب و پیاده سازی شود. در این مقاله روشی جدید برای ارزیابی کمی میزان دستیابی سناریوهای معماری سازمانی به ویژگیهای کیفی با استفاده از دانش و تجربه خبرگان سازمان و معماری سازمانی مبتنی بر روش AHP ارایه شده است. روش ارایه شده دارای کاربرد دیگری نیز می باشد و آن ارزیابی میزان برآوردن مطلوبیتها در وضعیت جاری سازمان است. با توجه به ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوتهای تصمیم گیران، برای مقایسه ی عناﺻر از منطق فازی نیز استفاده شده است.

روش ارایه شده به طور کامل کاربردی است و ابزاری برای اتوماسیون کلیه ی مراحل فرآیند پیشنهادی توسعه داده شده است. در این مقاله روش پیشنهادی در چند مرحله همراه با توﺻیف یک مطالعه ی موردی برای شناخت کاربرد روش، ارایه شده است.

واژه های کلیدی: ارزیابی معماری سازمانی، ویژگیهای کیفی، AHP، منطق فازی، سناریوی معماری سازمانی

چارچوب پیشنهادی ارزیابی ویژگیهای کیفی معماری سازمانی

روش پیشنهادی ارزیابی ویژگیهای کیفی سناریوهای معماری سازمانی به صورت مرحله به مرحله در نمودار 1 آمده است. در این روش، در مراحل 2-2، 3 و 1-5، Fuzzy AHP به طور مستقیم به کار رفته است که در شکل با مستطیلهای با رنگ روشنتر مشخص شده اند. ...

مراحل روش پیشنهادی ارزیابی ویژگیهای کیفی سناریوهای معماری سازمانی

تصویر مراحل روش پیشنهادی ارزیابی ویژگیهای کیفی سناریوهای معماری سازمانی

Fuzzy AHP

در این مقاله، برای پیشگیری از ابهام ناشی از عدم قطعیت در تصمیمهای انسانی، در هر سه مرحله از اعداد فازی مثلثی %1 ، %3 ، %5 ، %7 و %9 برای نشان دادن نتیجه ی مقایسه دوتایی در AHP استفاده می شود. یک عدد فازی مثلثی که با Ã=(l,m,u) نشان داده می شود. ...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید